Inner Banner

مقالاتروش های انتخاب تجهیزات بدنسازی خانگی

بسیاری از افراد دوست ندارند از خانه خود بیرون رفته و در یک باشگاه ورزش کنند اما آرزوی حفظ تناسب اندام و حفظ فرم مناسب را دارند و شیوع ویروس کرونا هم مزید این مو..

ورزش هوازی

تمرینات هوازی یا "همراه با اکسیژن" تهویه قلب و عروق را فراهم می کند. انجمن قلب آمریکا حداقل 30 دقیقه ورزش قلبی عروقی 5 تا 7 روز در هفته را توصیه می کند ...